Col·lecció Fonts orals

 • (2008). Històries de vida: Fonts orals de la lluita obrera i l’antifranquisme al Baix Llobregat. Lluís Burillo i Isabel Graupera.

Col·lecció Guies d’estudi

 • (2003) Núm. 1. La immigració al Baix Llobregat. Materials per a l’estudi de la immigració al Baix Llobregat del 1939 al 1995.
 • (2003) Núm. 2. El riu Llobregat i la protesta social. Materials per a l’estudi de les mobilitzacions socials arran de les inundacions (1962-1976).
 • (2005) Núm. 3. La lluita per la utopia. Joan N. García-Nieto París – Materials per a l’estudi dels moviments socials al Baix Llobregat, a través del llegat intel·lectual de Joan N. García-Nieto.

Col·lecció Conferències i debats:

 • (1991) Núm. 1: La revolución industrial y el socialismo del futuro. Adam Schaff.
  • (1991) Núm. 2: Les comunicacions a la comarca del Baix Llobregat. Ignasi Riera.
  • (1992) Núm. 3: Ideas para un programa socialista, ecológicamente fundamentado. Francisco Fernández Buey.
  • (1992) Núm. 4: La Teología de la Liberación y el porvenir del socialismo. José Mª Díez-Alegría.
  • (1992) Núm. 5: Tradició i identitat de la dona. Victoria Camps.
  • (1992) Núm. 6. L’ecologia, el territori i el futur de la societat. Joan Subirats i Humet.
  • (1992) Núm. 7. Nueva Europa y dimensión social: ¿utopía o realidad?. Eduardo Rojo Torrecilla.
  • (1993) Núm. 8: Valors Joves i segle XXI. Jaume Funes Artiaga.
  • (1993) Núm. 9: La solidaridad internacional. Lluís de Sebastián.
  • (1995) Núm. 10. El compromís per la Utopia (publicació de les intervencions de l’acte d’homenatge a Joan N. García-Nieto).
  • (1997) Núm. 11.  Jornada d’estudi: L’exclusió social i les polítiques públiques al Baix Llobregat (publicació de les intervencions de la Jornada d’estudi del mateix títol).
  • (2001) Núm. 12. Trabajo y ciudadanía: una coexistencia que vale la pena replantear. Umberto Romagnoli.

Col·lecció Utopia

 • (1993) Núm. 1. El futur democràtic es diu socialisme: la utopia necessària (publicació de les ponències del Cicle de Conferències del mateix títol)

Publicacions institucionals

(1990). Declaració de principis. 1 d’octubre de 1990. Fundació Utopia d’Estudis Socials del Baix Llobregat.

Altres publicacions:

 • (2005) Publicació del tríptic de l’exposició “La lluita per la utopia. Joan N. García-Nieto i el seu temps”
 • (2004) Col·laboració en la publicació: “Joan N. García-Nieto, s.j. L’home i els seus escrits

Per a l’edició d’aquest llibre, editat pel Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia (Fundació Lluís Espinal) i elaborat per la Comunitat Cristiana Joan N. García-Nieto de Cornellà, la Fundació va aportar un important nombre de textos de Joan N. García-Nieto, que es troben custodiats a les dependències de la Fundació.

(1996) Núm. 16 de la Col·lecció “Presencia Social”, editorial Sal Terrae: De la fe a la utopía social. Miscelánea Juan N. García-Nieto, elaborat per la Fundació Utopia-Joan N. García-Nieto, la Fundació Lluís Espinal (Cristianisme i Justícia) i la Fundació Alfons Comín.