Fins el moment actual, la Fundació disposa de publicacions que abasten el període 1990-2008, reunides en diferents col·leccions:

  • Col·lecció Fons orals.
  • Col·lecció Guies d’estudi.
  • Col·lecció Conferències i debats.
  • Col·lecció Utopia.
  • Publicacions institucionals.