La Fundació Utopia disposa d’un seguit de documents mecanografiats i manuscrits que bé van ser elaborats pel Joan N. García-Nieto, bé han estat lliurats per entitats socials i que conformen una part important del fons documental.

Els inèdits són igualment a disposició de persones interessades i/o investigadores. Donat el seu caràcter sensible aquest tipus de documents només poden ser consultats de forma presencial i mai poden ser objecte de préstec.