Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, estan reservats a la Fundació Utopia-Juan N. García-Nieto d’Estudis Socials del Baix Llobregat (Castell de Cornellà, c/ Menéndez Pelayo, s/n.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: només està autoritzat l’ús personal, no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. La Fundació Utopia no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs.

Privadesa

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és la Fundació Utopia-Juan N. García-Nieto d’Estudis Socials del Baix Llobregat i la finalitat dels quals és només de comunicació i suport als Amics i Amigues de la Fundació o als seus usuaris voluntaris. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant un correu a l’adreça electrònica secretaria@fundacioutopia.org (de conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007). La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que la Fundació Utopia-Juan N. García-Nieto d’Estudis Socials del Baix Llobregat en faci ús, exclusivament, per a les comunicacions entre la Fundació i la persona que ha cedit les seves dades.

Drets

El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a la Fundació Utopia-Juan N. García-Nieto d’Estudis Socials del Baix Llobregat.

Baixa de la llista de correu electrònic: si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a secretaria@fundacioutopia.org, tot fent constar a l’assumpte la paraula “baixa llista correu”.

Baixa com a “Amic o amiga de la Fundació”: si desitgeu donar-vos de baixa com a “amic o amiga”, heu d’adreçar un correu a secretaria@fundacioutopia.org, tot fent constar a l’assumpte la paraula “baixa amic/amiga”.

En compliment de la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999, de 13 de desembre, actualitzada fins a la darrera modificació normativa, feta per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible), la Fundació Utopia-Juan N. García-Nieto d’Estudis Socials del Baix Llobregat us informa que les vostres dades estan incloses en un fitxer informatitzat.