La Fundació fou creada l’any 1990 i, des del primer any de creació, ha elaborat les preceptives memòries anuals. En aquesta pàgina, es poden consultar les corresponents al període comprés entre l’any 2010 i l’actualitat. La resta de memòries són a disposició de totes les persones que tinguin interès investigador o merament informatiu. En aquest cas, poden demanar-se a la secretaria de la Fundació tot fent ús del formulari que es troba a “Contacte” d’aquesta pàgina.