Immigracio

El Fòrum Immigració és un espai de participació, de debat i recerca d’explicacions i solucions en el qual participen institucions, entitats i persones individuals sobre els fenòmens migratoris i sobre la immigració més propera i la seva realitat, tot aportant idees, dades i recursos, amb la finalitat de promoure la integració i afavorir i facilitar l’acollida i la convivència mútua. El Fòrum Immigració no és pas un espai de decisió.

En les seves activitats, el Fòrum Immigració pren com a referent principal la Declaració Universal de Drets Humans “com a norma comú de comportament per a tots els pobles i totes les nacions i com a font d’inspiració per a l‘ulterior promoció i protecció de tots els drets humans i les llibertats fonamentals – polítiques, socials, econòmiques, civils i culturals – amb inclusió del dret al desenvolupament”.

Els drets humans i les llibertats fonamentals “dimanen de la dignitat i el valor inherent a la persona i, per tant, són universals, indivisibles, interdependents i relacionades”, segons s’afirma en els documents de les Nacions Unides, amb els que manifesten el nostre total acord.

És voluntat del Fòrum:
• Dur a terme les seves activitats des d’un concepte integral que possibiliti un tractament del fenomen de l’immigració en tots els àmbits i dimensions de l’activitat social, econòmica i cultural.
• Possibilitar i potenciar la participació activa de les entitats i institucions públiques i privades, persones individuals i, de manera principal, les persones immigrades
• Propiciar i promoure la disponibilitat de recursos de tot tipus, mitjançant l’aportació de recursos propis per part de les institucions i entitats membres, així com afavorir la recerca de recursos materials, econòmics i humans procedents de fonts alienes.

Fòrums 2009

14 de desembre de 2009: Estudi de la distribució espacial i moviments migratoris de la població estrangera al Baix Llobregat, de l’Observatori de la Immigració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, presentat per un dels seus Tècnics.

Fòrums 2010

21 de desembre de 2010: “Els reptes de la política d’immigració”. Ponent: Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic del Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i director del Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES), del Institut d’Estudis del Treball de la UAB.

Fòrums 2011

13 de desembre de 2011: “La influència de la crisi econòmica en el treball dels immigrants a Catalunya”. Ponent: Ferran Camas Roda, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Girona i Director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la UdG.

Fòrums 2012

12 de novembre de 2012: “Immigració: anàlisi i percepcions de la situació actual”. En aquesta sessió es va debatre al voltant de les exposicions realitzades per: Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB i director del Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES), del Institut d’Estudis del Treball de la UAB; Rubèn Pérez, tècnic de l’Observatori del Consell Comarcal del Baix Llobregat; Enric Morits, coordinador de Creu Roja a Catalunya; Saida Eliluch, responsable de l’Àrea de Compromís Social de Comissions Obreres del Baix Llobregat; Alex Blasi, de la Fundació Bayt-al-thaqafa, de Sant Vicenç dels Horts i, María Helena Bedoya, responsable jurídica del CITE, i vocal de la Comissió d’Estrangeria del Col·legi d’Advocats de Barcelona.