Mari Carmen García-Nieto

Aquest fòrum es concep com a un espai de trobada i reflexió entre organitzacions, particulars, professionals i tècnics interessats o que treballen a l’àmbit de la igualtat, l’equitat i la violència de gènere, amb l’objectiu de generar reflexions, debatre i albirar escenaris d’actuació tendents a afavorir la igualtat entre homes i dones.
Les temàtiques a abastar en aquest fòrum són, entre d’altres, els estereotips socials de gènere, les diferències laborals, la discriminació social, la família, la llar.

Fòrums 2016

5 d’abril de 2016: “Vocalies i grups de dones: el feminisme als barris durant la transició”. Ponents: Eva Rodríguez, antropòloga i activista feminista i veïnal, i Pura Velarde, presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà.