La Fundació Utopia promou fòrums de debat sobre quatre àmbits temàtics: educació, igualtat de gènere,  immigració, treball i ocupació. En aquests fòrums hi poden participar tots els Amics de la Fundació i qualsevol persona interessada. Així mateix, hi participen, per invitació de la Fundació, representants d’institucions públiques i entitats socials que desenvolupen les seves activitats en els referits àmbits.

Per tal d’estar informats i participar a qualsevol d’aquests fòrums, només cal emplenar i  remetre a la secretaria de la Fundació el formulari annex, tot fent constar a l’assumpte el nom del fòrum/fòrums corresponent/s i aportant les següents dades personals: nom i cognom, institució/entitat/empresa (si s’escau), correu electrònic, telèfon de contacte.