Tot seguint els criteris establerts per la Comissió Europea, en el programa Horitzó 2020, la Fundació Utopia ofereix un seguit de documents, treballs i reflexions destinats a contribuir a l’assoliment d’una ciutadania activa. El contingut que s’ofereix abasta, per tant, la formació permanent destinada al treball, així com l’aprenentatge al llarg de la vida. Els documents aquí aplegats han estat elaborats a partir del fons documental i dels inèdits existents a la Fundació.

Conferències: