La Fundació Utopia posa a disposició dels docents un banc de recursos didàctics classificats per àrees temàtiques, destinats al treball educatiu. Es tracta de donar suport al professorat i el seu alumnat en la realització de pràctiques d’investigació, com ara l’elaboració de “treballs de recerca”. El fons documental existent permet a l’alumnat interactuar amb problemàtiques concretes, plantejar qüestions d’interès en àmbits temàtics no habituals, realitzar els propis descobriments, construir un aprenentatge actiu. Igualment, els mateixos docents poden fer servir el fons documental per a l’elaboració de crèdits que conformen el currículum formatiu del seu alumnat.

Així mateix, sota el concepte de “formació al llarg de la vida”, s’ofereixen d’altres recursos que es poden utilitzar tant per a la formació d’adults i de quadres sindicals i empresarials,  com per a la realització de xerrades, conferències, diàlegs adreçats a un públic general.

En tots els casos, serà imprescindible respectar i citar la procedència de la documentació utilitzada.