El terme utopia és una creació de Tomàs Moro (1478 -1535), autor d’una obra que porta com a títol el mateix terme. És l’expressió d’una aspiració moral i política: la societat ideal que no existeix però que hauria d’existir. D’altra banda, el pedagog Paulo Freire (1921-1977), en la seva obra Pedagogia de l’esperança, mostra la necessitat de denunciar el present per a somniar amb el demà, amb un demà utòpic. Una utopia social, inèdita, de llibertat i igualtat que n’és viable, car, en l’actuació dels éssers humans, es troba qualsevol possibilitat de futur imaginable.

La “Comunitat Utopia” és l’espai virtual de trobada de dones i homes lliures i utòpics que practiquen la col·laboració i la solidaritat.