Fundació Utopia amb l'investigació i l'estudi.

La Fundació Utopia està oberta a qualsevol investigador que vulgui fer servir el seu fons en relació amb els àmbits propis, així mateix, posa a la seva disposició els espais i recursos per al treball científic que disposa.

La Fundació col·labora amb els investigadors i investigadores sobre la base del principi de reciprocitat, tot considerant el seu caràcter d’entitat al servei públic i el seu deure de difusió del coneixement científic que aplega el seu fons documental.

 

+ informació