El fons documental de la Fundació Utopia està format per una varietat de tipologies documentals (llibres, publicacions periòdiques, notes manuscrites, fotografies, plànols, mapes, tríptics, pòsters, gravacions sonores i audiovisuals), en bona part, aplegats durant dècades per Joan N. García-Nieto. L’arxiu es constitueix, també, amb les donacions de reculls documentals d’una cinquantena de persones i institucions.