El fons documental de la Fundació Utopia està a disposició de tota la ciutadania. És possible sol·licitar informació presencial o virtual en relació amb qualsevol dels àmbits de consulta que conté el fons.

La Fundació disposa d’espai físic per a la realització de consultes presencials dels documents del fons. L’horari de consulta és durant els matins, preferentment.

El telèfon de contacte de la Fundació (+34 934 745 135) i el correu electrònic (secretaria@fundacioutopia.org) es poden fer servir per demanar informació sobre l’existència o no d’un determinat document o publicació. Igualment, és possible sol·licitar un préstec d’algun dels documents del fons documental.

Els préstecs es poden renovar fins 3 vegades, per períodes màxims de 15 dies, sempre que no existeixen peticions de reserva per part d’altres usuaris. En el cas específic dels préstecs per a investigació, s’estableix un acord sobre la seva durada entre la Fundació Utopia i la persona investigadora.