Moviment obrer Baix Llobregat
msc65tc-congres ccoo

La Fundació Utopia és titular d’un arxiu àmpliament dotat per a l’estudi del moviment obrer al Baix Llobregat i a Catalunya de la segona meitat del segle XX. En la seva totalitat, es tracta d’un gran nombre de documents històrics de la lluita clandestina contra el franquisme, amb un denominador comú: el món del treball.

L’arxiu de la Fundació ocupa uns tres-cents seixanta metres lineals. Els àmbits temàtics que abasta l’arxiu són: moviment obrer, sindicalisme, conflictes laborals, grups i forces polítiques, repressió i clandestinitat, moviments socials, problemàtica social, serveis socials i polítiques públiques, església, desenvolupament econòmic i social, dona, migracions, medi ambient, relacions internacionals i cooperació, forces armades i pacifisme.