Moviment obrer Baix Llobregat

Els àmbits de treball del Centre de Documentació de la Fundació Utopia se centren a:

  • captació, ingrés i protecció de fons personals o institucionals que se cedeixin a la Fundació i que corresponen a les temàtiques que estableixen els seus estatuts;
  • atenció personalitzada de les consultes;
  • tasques d’investigació;
  • elaboració de convenis de formació amb centre educatius i universitats catalanes.

Actualment, s’està treballant en la digitalització de tota la col·lecció per tal que, un cop finalitzada, sigui possible la consulta.