activitat-nova

Unir èxit educatiu i compromís social

2ª sessió – dijous 18 de gener de 2018; 18:30-20:30 hores.

L’aprenentatge servei és un mètode d’ensenyament i aprenentatge basat en un servei a la comunitat. És una manera d’adquirir i fomentar coneixements, capacitats, destreses, habilitats, actituds i valors fent quelcom que millora l’entorn i està orientat al bé comú. No és útil directament per a tu, sinó per als altres… Genera aliances entre escola i comunitat, millora la convivència a l’aula i, a un altre nivell, contribueix a la millora de la inclusió social” (Roser Batlle).

Ponent:

Roser Batlle, pedagoga i comunicadora social

https://roserbatlle.net/