Joan-N-Garcia-Nieto-c

La Fundació Utopia Joan N. García-Nieto, Estudis socials del Baix Llobregat és una entitat creada l’any 1990 a iniciativa de les principals forces sindicals del Baix Llobregat (CCOO i UGT), juntament amb els ajuntaments de Cornellà i Sant Feliu, el Consell Comarcal, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona. Els seus objectius se centren en oferir un servei públic de consulta d’un arxiu únic constituït per valuosa documentació de caràcter històric, social i sindical; i crear un espai de reflexió plural i obert on es poden conèixer i analitzar els nous reptes i canvis a què s’enfronta la societat, especialment en relació amb el món del treball.
La Fundació Utopia, al llarg de més de vint anys de vida, ha esdevingut un referent en la realització d’activitats i estudis en el camp dels moviments socials, la seva història i el desenvolupament econòmic.
Les activitats de la Fundació es distribueixen en quatre àrees de treball:

1. Centre de documentació. És l’espai que aplega, gestiona i difon el fons documental de la Fundació, relacionat amb els moviments socials donats al Baix Llobregat des de principis del segle XX a l’actualitat.

2. Fòrums de debat. Cicles de conferències, jornades i seminaris que la Fundació organitza regularment per tractar en profunditat tots aquells temes que formen part del seu àmbit d’estudi, és a dir, els canvis en els valors socioculturals; en les formacions polítiques, socials i sindicals; en les estructures educatives i productives; en l’aparició de noves formes d’economia social; en l’articulació de la societat civil i del teixit associatiu; en els hàbits de consum, d’oci i de lleure; i en les noves formes de pobresa i marginació. En cadascuna d’aquestes conferències, la Fundació compte sempre amb la participació d‘experts en la matèria.

3. Publicacions. La Fundació edita regularment materials científics de difusió del seu fons documental (Papers d’Utopia), així com d’altres documents que considera d’interès en relació amb les seves activitats i serveis.

4. Educació-formació. La Fundació posa a l’abast de la ciutadania i, principalment, dels centres educatius un servei documental i de suport a les activitats que es duen a terme en el marc del currículum formatiu dels joves estudiants, com ara, els anomenats treballs de recerca. Igualment, el servei és obert a la investigació que es duu a terme en l’àmbit universitari (professorat, treballs de final de grau, tesis doctorals).