“Jo estic convençut que les lluites de fa cent anys del món obrer, les lluites de fa cinquanta anys de tants homes i dones no haguessin estat possibles sense una opció utòpica.”

Joan N. García - Nieto

FUNDACIÓ UTOPIA

La Fundació Utopia - Joan N. García-Nieto és una entitat creada l’any 1990 a iniciativa de les principals forces sindicals del Baix Llobregat (CCOO i UGT), juntament amb els ajuntaments de Cornellà i Sant Feliu, el Consell Comarcal, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona. Els seus objectius se centren en oferir un servei públic de consulta d’un fons documental únic constituït per valuosa documentació de caràcter històric, social i sindical; i crear un espai de reflexió plural i obert on es puguin conèixer i analitzar els nous reptes i canvis a què s’enfronta la societat, especialment en el món del treball.

FUNDACIÓ UTOPIA - JOAN N. GARCÍA-NIETO
ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT
[CASTELL DE CORNELLÀ] C. Menéndez Pelayo, s/n
Apartat de Correus 125
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)

[t] 934 745 135 [f] 933 778 263
[@] utopia@aj-cornella.cat

> Web EN CONSTRUCCIÓN <